tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 • 🍂 Październik miesiącem świadomości o mutyzmie wybiórczym 🍂

Czytaj więcej...

 • Zajęcia usprawniające czytanie i pisanie dla uczniów klas II i III SP

Czytaj więcej...

 • „Dostosowanie wymagań edukacyjnych - konieczność czy przywilej" - szkolenie dla nauczycieli

Czytaj więcej...

 • „Rozpoznawanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci młodszych – stymulacja rozwoju” - szkolenie dla nauczycieli i rodziców dzieci z klas 0-3

Czytaj więcej...

 • „Dyskalkulia w pytaniach i odpowiedziach” - szkolenie dla nauczycieli i rodziców

Czytaj więcej...

 • Konsultacje indywidualne dla nauczycieli/rodziców w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

Czytaj więcej...

 • Serdecznie zapraszamy rodziców i nauczycieli na cykl 5 sesji grupowych w metodzie TRE®. Rozpoczynamy w środę 06.10.2021 r. o godz. 16:30 w siedzibie PPP2 przy ul. Gawędy 5, sala nr 15 (I piętro).
  N
  a zajęcia obowiązują zapisy w sekretariacie Poradni - osobiście lub telefonicznie pod nr (52) 322 80 32.
 • Warsztaty dla rodziców "Kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży po roku pandemii - jak rozmawiać i wspierać dzieci?"

Czytaj więcej...

 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej uczęszczających do klas I i II

Czytaj więcej...

 • Reżim sanitarny obowiązujący na terenie PPP-2 w roku szkolnym 2021/2022

Czytaj więcej...

 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej ws. spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczanie domowe) - zmiana przepisów od 1 lipca 2021 r.

Czytaj więcej...

 • Telefon konsultacyjny w sprawie doraźnego wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli udzielonego podczas pandemii:

Agnieszka Napiórkowska - Solarczyk
tel. 885 904 894

 • Reżim sanitarny obowiązujący na terenie PPP-2 w roku szkolnym 2020/2021 

Czytaj więcej...

 • Tele porady dla osób w kwarantannie

  Poza godzinami pracy PPP2 dostępna jest bezpłatna, całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego Wojsk Obrony Terytorialnej pod nr 800 100 102 (video czat przez Skype'a pod nazwą "Wsparcie Psychologiczne WOT")

  Centrum Komunikacji Klinicznej wraz z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy uruchamia dla wszystkich nauczycieli bezpłatne wsparcie/konsultacje psychologiczne świadczone telefonicznie lub on-line. Szczegóły na stronie:

  https://moen.edu.bydgoszcz.pl/wsparcie-i-konsultacje-psychologiczne-w-okresie-epidemiologicznym-w100,510,22124.html

 • Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 (darmowy ebook) oraz nowe sposoby interwencji na rzecz dzieci doświadczających przemocy w okresie epidemii

Czytaj więcej...