tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

INFORMACJA

 W dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 
będzie czynna w godz. 7:30 - 13:00.

 • III Konferencja Falochronowa, IV edycja szkolenia Falochron dla Bydgoszczy

Czytaj więcej...

 • Harmonogram dyżurów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej...

 • Zaproszenie na II - gą część szkolenia "Mutyzm wybiórczy"
  - 26.09.2019 r., godz. 16.30.

Czytaj więcej...

 • Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze nauczycieli przedszkola -  "Mogę lepiej".

Czytaj więcej...

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla dzieci w wieku 9 -13 lat wg scenariuszy TROSKA

Czytaj więcej...

 • Trening Umiejętności Społecznych (II-IV klasa SP) - 24 - 28.06.2019 r. godz. 9.00 - 12.00

Czytaj więcej...

 • PPP nr 2 serdecznie zaprasza na superwizję z Falochronu
  - 07.06.2019 r., godz. 10.00.

Czytaj więcej...

 • Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej - warsztaty dla nauczycieli klas VI - VIII SP i Gimnazjum

Czytaj więcej...

 • Głos - narzędziem pracy pedagoga - szkolenie 17.04.2019 r.,            godz. 15.30

Czytaj więcej...

 • Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych "Mam tę Moc" ( I-III klasa SP). 

Czytaj więcej...