tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 • Zapraszamy dzieci 5-9 lat wraz z rodzicem na warsztat Terapii Ręki w PPP nr 2 przy ul. Gawędy 5 w Fordonie, który odbywać się będzie w piątki w godzinach 15:00 - 15:45/16:00.

     Na zajęcia można zapisywać się w sekretariacie poradni: osobiście lub telefonicznie pod numerem (52) 322 80 32.

     Osoba prowadząca: Magdalena Kwiatkowska - pedagog

Czytaj więcej...

 • "Zabarwiamy zimę kolorami lata" – zajęcia kreatywne dla dzieci klas I-III, 24.-25.01.2022 r.

Czytaj więcej...

 • Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD:
  STARA GRUPA - spotkanie odbędzie się dnia 12.01.2022 r. (środa) o godz. 17.00 w sali nr 10 (parter).
  NOWA GRUPA - spotkanie odbędzie się dnia 01.02.2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali nr 10 (parter),

     Serdecznie zapraszamy!

 • Kolejny etap działalności SCWEW - Konsultacje dla rodziców/uczniów w specjalnie utworzonym Punkcie Konsultacyjnym dla Rodziców

Czytaj więcej...

 • PPP2 jako partner realizujący zadania wspomagające Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)

Czytaj więcej...

 • 🍂 Październik miesiącem świadomości o mutyzmie wybiórczym 🍂

Czytaj więcej...

 • Reżim sanitarny obowiązujący na terenie PPP-2 w roku szkolnym 2021/2022

Czytaj więcej...

 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej ws. spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczanie domowe) - zmiana przepisów od 1 lipca 2021 r.

Czytaj więcej...

 • Telefon konsultacyjny w sprawie doraźnego wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli udzielonego podczas pandemii:

Agnieszka Napiórkowska - Solarczyk
tel. 885 904 894

 • Reżim sanitarny obowiązujący na terenie PPP-2 w roku szkolnym 2020/2021 

Czytaj więcej...

 • Tele porady dla osób w kwarantannie

  Poza godzinami pracy PPP2 dostępna jest bezpłatna, całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego Wojsk Obrony Terytorialnej pod nr 800 100 102 (video czat przez Skype'a pod nazwą "Wsparcie Psychologiczne WOT")

  Centrum Komunikacji Klinicznej wraz z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy uruchamia dla wszystkich nauczycieli bezpłatne wsparcie/konsultacje psychologiczne świadczone telefonicznie lub on-line. Szczegóły na stronie:

  https://moen.edu.bydgoszcz.pl/wsparcie-i-konsultacje-psychologiczne-w-okresie-epidemiologicznym-w100,510,22124.html

 • Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 (darmowy ebook) oraz nowe sposoby interwencji na rzecz dzieci doświadczających przemocy w okresie epidemii

Czytaj więcej...