tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Orzeczenia

Szukaj

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Czytaj więcej...

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Czytaj więcej...

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Czytaj więcej...

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Czytaj więcej...

Procedura zakwalifikowania dziecka na zajęcia
w ramach realizacji wczesnego wspomagania rozwoju

Czytaj więcej...