tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) działa od 1991 roku.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Fundacja chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem.

Realizując misję Fundacja:
- Oferuje krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną.
- Uczy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania.
- Uczy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone.
- Informuje dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda.
- Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

Wiedząc, że bycie rodzicem, to jedna z najtrudniejszych życiowych ról, Fundacja chce wesprzeć rodziców, dać im wiedzę i siłę! Zapraszamy do korzystania z zasobów edukacyjnych FDDS.

Tekst pochodzi ze strony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
https://rodzice.fdds.pl/o-nas/