tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Z radością informujemy, że PPP nr 2 uzyskała bardzo wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej całościowej: 6 A i 2B.

Na bardzo wysokim poziomie (A) poradnia spełniła następujące wymagania państwa:

-Procesy edukacyjne są zroganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki
-Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki
-Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki
-Promowana jest wartość edukacji
-Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
-Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych

Na wysokim poziomie (B) poradnia spełniła następujące wymagania państwa:

-Placówka realizuje koncepcję pracy
-Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

Wszystkim pracownikom, a zwłaszcza moim wicedyrektorom serdecznie dziękuję i gratuluję.

Dyrekcja