tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021, poz. 762), od dnia 1 lipca 2021 r. do wydania zezwolenia w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2023, poz. 900) nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Hanna Łyszkiewicz-Krupa