tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

SCWEW informacja 
NADAL DZIAŁAMY, SKORZYSTAJ Z NASZEGO WSPARCIA

SCWEW BYDGOSZCZ

W okresie trwałości projektu (lipiec-wrzesień 2023) działania SCWEW kontynuowane będą przede wszystkim w Szkole Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy. Jest to placówka z oddziałami przedszkolnymi z największą ilością dzieci w porównaniu do pozostałych placówek objętych pilotażem. Na bazie przeprowadzonych analiz potrzeb wsparcia placówki, ilości opinii i orzeczeń prowadzone będą następujące działania:
-   aktualna diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
- obserwacje wspierające z przekazywaniem uwag i rekomendacji dotyczących procesu nauczania oraz trudności i zaburzeń w zakresie funkcjonowania, a także relacji, jakie występują w klasie/grupie zróżnicowanej
- konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe w celu doboru jak najbardziej właściwych rozwiązań w zdiagnozowanych obszarach wsparcia, adekwatne do specyfiki funkcjonowania każdego dziecka i grupy zróżnicowanej
- działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkoły i przedszkola, związane z działaniami interwencyjnymi
-   konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców, dyrektorów, nauczycieli,
-   zapewnienie specjalistycznych konsultacji dla uczniów i ich rodziców.
-   instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, działalność SCWEW obejmie wsparciem inne placówki z regionu. W każdą środę w godz. 13.00-15.00 będą się odbywały stałe dyżury eksperckie. Nadal będzie promowana działalność SCWEW w Bydgoszczy w kampanii informacyjnej poprzez dalszą ekspozycję bilboardów i banerów oraz umieszczanie aktualności na stronach internetowych.

W dalszej działalności Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy będzie funkcjonowało w 6 – osobowym składzie:

Lp

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Aleksandra Kotecka

Lider SCWEW

2

Jolanta Wierzbińska

Ekspert ds. edukacji włączającej

3

Krzysztof Nowaczyk

Ekspert ds. informacji i ewaluacji

4

Dorota Firmowska

Ekspert ds. technologii wspomagających

5

Anna Bonisławska

Specjalista ds. edukacji włączającej

6

Agnieszka Kobus - Tydryszewska

Koordynator ds. edukacji włączającej w Szkole Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy