tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, pedagogów oraz zainteresowanych nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na II edycję szkolenia dla instruktorów i realizatorów projektu "Falochron".Na Śląsku do projektu przystąpiło 77 szkół- w Bydgoszczy w pilotażu udział wzięło 13. Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się 13 grudnia 2016r w kinie "Jeremi" w ZS nr 5 MS przy ul. Berlinga 13 w godz. 10.00-13.00.

Program polega na zbadaniu obszarów zachowań ryzykownych młodzieży w danej szkole w oparciu o ankiety opracowane przez ROME Metis oraz na zbudowaniu tzw.szkolnych falochronów, czyli dostosowaniu działań profilkatycznych realizowanych w szkole  do przeprowadzonej diagnozy. Jest skrojony na miarę danej szkoły.

II edycja szkolenia odbędzie się  w PPP nr 2 w  Bydgoszczy 12.12.2016 r oraz 20-21.03.2017r .Poprowadzi je autor programu prof. Jacek Kurzępa oraz koordynatorzy z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 W załączeniu:

-formularz zgłoszenia

-program