tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

W ósmym, ostatnim etapie działalności, bydgoski SCWEW kontynuował realizację zadań koncentrujących się na zapewnieniu dostępności i wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie do jakiej szkoły, czy przedszkola uczęszczają.
W okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przeprowadziło szereg działań.
Szczegółowe informacja w załączniku.

Materiały do pobrania