tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Szanowni Państwo,
informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy 74% pracowników poradni biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej.
Prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r., aż do odwołania wystąpią trudności z przyjmowaniem klientów zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Większość pracowników deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

DYREKTOR PORADNI
mgr Hanna Łyszkiewicz-Krupa