tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

,,Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski!
Z okazji Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 pragnie zaprosić nauczycieli, pedagogów, terapeutów, rodziców na różnorodne formy informacyjno-szkoleniowe.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań.
Zapisy w sekretariacie Poradni
lub telefonicznie pod nr (52) 322 80 32.


Nie bądź zielony w temacie autyzmu.

W kwietniu bądź niebieski!

 

03.04.2017 r., godz. 15.30-17.30

Czy to autyzm? - warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli, w czasie których zostaną przedstawione kryteria diagnostyczne, główne symptomy autyzmu (Agnieszka Kamińska, Anna Zmysłowska)

10.04.2017 r., godz. 17.00-19.00

Nowe oblicze autyzmu - rola diety eliminacyjnej, właściwej mineralizacji oraz mikrobioty jelitowej u dzieci z ASD – wykład dla rodziców, Monika Gackowska (dietetyk kliniczny i sportowy, dietocoach, diagnosta laboratoryjny)

10.04.2017 r., godz. 15.30-17.00

Konsultacje indywidualne (Agnieszka Kamińska, Anna Zmysłowska)

12.04.2017 r., godz. 10.00-11.00

Charakterystyka zaburzeń mowy i cech niepożądanych w autyzmie wczesnodziecięcym – spotkanie dla rodziców, nauczycieli, zainteresowanych tematyką (Renata Głuszak-Kosiedowska, Urszula Sokalska)

19.04.2017 r., godz.15.30-17.00

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci z autyzmem - warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli (Edyta Tubiszewska)

20.04.2017 r., godz. 16.00-19.00

Autyzm wprowadza zmysły w błąd – integracja sensoryczna w autyzmie - celem spotkania jest przybliżenie rodzicom oraz nauczycielom* wiedzy na temat procesów integracji sensorycznej u dziecka z autyzmem (Marlena Redyk-Wyszyńska, Dorota Pufund)

25.04.2017 r., godz. 16.30-18.30

Rola lekarza-pediatry w procesie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej – spotkanie dla lekarzy (Marlena Redyk-Wyszyńska, Dorota Pufund)

*maksymalnie dwóch nauczycieli z jednej placówki; pierwszeństwo udziału mają rodzice

Plakat