tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy
zaprasza dzieci z klas I-III SP
na cykl spotkań dotyczących nieśmiałości.

Nieśmiałość powoduje, że dzieci mają poczucie niezadowolenia z siebie, są przekonane, że nie są w stanie sprostać wymaganiom innych, mają zaniżoną samocenę, brakuje im wiary we własne możliwości. W różnych sytuacjach społecznych towarzyszy im lek, który sprawia, że nie są w stanie aktywnie nawiązywać zabawy czy tez relacji z rówieśnikami; są wycofane, mało mówią, boją się, że zostaną wyśmiane lub , że doznają porażki, przykrości ze strony innych.

Celem naszych zajęć jest pomoc dzieciom w przezwyciężaniu nieśmiałości poprzez:

  • podnoszenie samooceny,
  • dostrzeganie mocnych stron,
  • uczenie sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

Spotkania będą odbywały się w poradni we wtorki i będą trwały około 60 min.

O terminie spotkania organizacyjnego powiadomimy po utworzeniu grupy (max. 8 osób).

Zajęcia poprowadzą:

Maria Miatkowska – psycholog,

Edyta Tubiszewska – psycholog

Zgłoszenia udziału w zajęciach przyjmujemy do końca marca 2017 r. w sekretariacie poradni pod numerem telefonu 52 322 80 32.