tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Plan dyżurów dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu oraz dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - Izabella Paprocka, gabinet nr 4

Wtorek – raz w miesiącu, godz. 16:00 – 17:30

I semestr                                                             

25.10.2016r.
22.11.2016r.
20.12.2016r.
24.01.2017r.     

II semestr                                                                
28.02.2017r.
28.03.2017r.                                                       
25.04.2017r.
30.05.2017r.
27.06.2017r.