tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2

ZAPRASZA

RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

na cykl 7 warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze. W trakcie spotkań będą realizowane zagadnienia: Nagrody i kary. Pochwały. Potrzeby rozwojowe dzieci. Uczucia/emocje. Zasady, przywileje i konsekwencje. Systemy żetonowe.

Warsztaty będą odbywały się jeden raz w tygodniu, przez około 2 godz.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie poradni (tel.:322 80 32) do 14.10 br. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie spotkania organizacyjnego po zebraniu się grupy.
Prowadząca mgr Maria Miatkowska