tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Drodzy Rodzice!
Proponujemy Wam udział w zajęciach Metodą Ruchu Rozwijającego. Podczas zajęć będziecie mogli razem z dziećmi spędzić w sposób kreatywny Wasz czas.
Metoda jaką prowadzone będą zajęcia jest prosta, naturalna, a została stworzona w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi.
Metoda ta wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Nadrzędnym celem tej metody jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju, uświadomienie sobie własnej wartości, odprężenie się, zrelaksowanie, a także rozwijanie wzajemnych kontaktów i porozumiewanie się poprzez ćwiczenia.
Celem zajęć będzie przede wszystkim osiągnięcie poprawy komunikowania się dziecka z rodzicem, rodzica z dzieckiem oraz wyrobienie gotowości do podejmowania aktywności zadaniowej poprzez:
• odczuwanie świadomości przestrzeni i działania w niej,
• dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu,
• poznanie pozytywnego odczucia kontaktu z innymi, umożliwiającego zminimalizowanie lęku przed kontaktami z grupą,
• możliwość rozładowania energii i kontrolowania zachowania przez ruch z zachowaniem jednak ograniczonej swobody i naturalności zachowań,
• wyrabianie pewności siebie przez odczuwanie własnej sprawczości,
• uczenie się adekwatnego radzenia sobie z emocjami w sytuacji sukcesu i porażki,
• kształcenie umiejętności czekania na swoją kolej w sytuacjach zadaniowych,
• odczucie ważności partnerstwa, poznanie radości i korzyści współdziałania w grupie.

Organizacja zajęć:

  • dzień tygodnia - czwartek
  • I  grupa godziny 16.30 – 17.15 (3 - 6 latki)

Osoby prowadzące:
Urszula Sokalska pedagog PPP nr 2
Dorota Myszka psycholog PPP nr 2

Zapisy w sekretariacie Poradni lub telefonicznie pod numerem 52 322 80 32 (decyduje kolejność zgłoszeń).