tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Spotkania dyskusyjne dla kobiet
„Grupa dla kobiet – rozwój osobisty i wsparcie”

Zapraszamy kobiety, które zaczynają dostrzegać, że ich relacje rodzinne nie są takie jakich by oczekiwały, a także kobiety, które chcą zmienić swoją sytuację życiową z różnych powodów – rodzinnych i osobistych. W trakcie spotkań uczestniczki będą miały możliwość wymiany doświadczeń, udzielenia sobie wzajemnego wsparcia i sposobów pomocy w radzeniu sobie z codziennością. Na spotkaniach będziemy rozmawiać o swoich potrzebach, uczuciach, samoocenie, o budowaniu zdrowych relacji w rodzinie. Będziemy zajmować się poszerzaniem kompetencji wychowawczych w różnych aspektach rodzinnych. Dyskutować będziemy również o roli rodziców w wychowaniu i ich postawach wpływających na prawidłowy rozwój dziecka. Uczestnictwo w grupie da możliwość poznania siebie, swojej roli jako kobiety, swoich mocnych stron, pomoże pogłębić wiedzę na temat relacji rodzinnych i poszerzy spojrzenie na różne aspekty życia i wychowania.

Założenia grupy:
1. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Grupa tworzona jest przez kobiety, które mają różne dylematy życiowe.
3. Służy wzajemnej wymianie doświadczeń i udzielaniu sobie wsparcia.
4. Można tu poznawać sposoby radzenia sobie z codziennością, podwyższać umiejętności społeczne i wychowawcze.
5. Można również tylko uczestniczyć, słuchać i korzystać z doświadczeń innych.
6. Jest to miejsce, które ma dawać poczucie bezpieczeństwa w swobodnym wypowiadaniu się, dzieleniu przeżyciami i uczuciami, bez krytyki i oceny.
7. Każdą osobę uczestniczącą w spotkaniach obowiązuje zasada dyskrecji – wszystko o
czym mówią uczestniczki pozostaje tajemnicą grupy.

Ze względu na ograniczoną ilość osób prosimy o zapisy w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 tel. 52 322 80 32. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w budynku poradni przy ulicy Gawędy 5.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 października 2016 r. (środa) o godzinie 16:00.