tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 zapraszamy rodziców na dwie równoległe edycje warsztatów: przedpołudniową i popołudniową.

Warsztaty dla Dobrych Rodziców XXI edycja - cykl 14 zajęć dla rodziców dzieci z ADHD (na terenie poradni). Osoby prowadzące: Danuta Łaska i Asteria Lutogniewska zajęcia w poniedziałki o godz. 16.30, początek 12.09.2016 r.

Warsztaty dla Dobrych Rodziców XXII edycja - cykl 14 zajęć dla rodziców dzieci z ADHD (na terenie poradni). Osoby prowadzące: Danuta Łaska i Zuzanna Jagielska, zajęcia w środy o godz. 9.30, początek 14.09.2016 r.