tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, u których rozpoznano choroby psychiczne

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:

  1. schizofrenię lub inną psychozę urojeniową;
  2. chorobę schizoafektywną;
  3. chorobę afektywną (jedno lub dwubiegunową);

na cykliczne nieodpłatne spotkania, które będą odbywały się co miesiąc w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy przy ulicy Gawędy 5.

Ich celem jest:

  1. psychoedukacja rodziców w zakresie etiologii i objawów chorób psychicznych;
  2. zaznajomienie rodzin z instytucjami medycznymi i społecznymi, które mogą udzielić im pomocy w sytuacjach kryzysowych związanych z chorobą dziecka;
  3. zrozumienie zachowań dzieci i właściwego do danej sytuacji sposobu reagowania;
  4. udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej rodzicom i rodzinom tych dzieci.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2016 r. w sekretariacie Poradni, tel. 52 322 80 32.

Opiekę merytoryczną i psychologiczną nad grupą będą sprawować pracownicy PPP nr 2:

Beata Dróżdż- psycholog kliniczny, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie psychoterapii osób z chorobami psychicznymi, z zaburzeniami osobowości i trudnościami emocjonalnymi. Prowadziła terapię psychologiczną indywidualną i grupową dla pacjentów w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Prowadziła Oddział Dzienny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Ukończyła wiele kursów i długoterminowych szkoleń z zakresu psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje w PPP nr 2 w Bydgoszczy, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz prowadzi zajęcia warsztatowe z młodzieżą i dorosłymi.

Asteria Lutogniewskapsycholog, ukończyła szkołę Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego, kurs dla zaawansowanych z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadziła warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, warsztaty psychologiczne dla różnorodnych grup odbiorców (rodzice, osoby niepełnosprawne, kobiety doświadczające przemocy), warsztaty podwyższające umiejętności rodzicielskie, zajęcia dla nauczycieli. Obecnie pracuje w PPP nr 2 w Bydgoszczy, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz prowadzi zajęcia warsztatowe z młodzieżą i dorosłymi.


Najbliższe spotkania grupy wsparcia odbędą się:
15 lutego 2017 r. o godz. 17.00
8 marca 2017 r. o godz. 17.00
29 marca 2017 r. o godz. 17.00
19 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
17 maja 2017 r. o godz. 17.00
28 czerwca 2017 r. o godz. 17.00