tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Cyberprzemoc- aspekt prawny


W przypadku cyberprzemocy dostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Jednakże należy pamiętać, że:
- W stosunku do dzieci, czyli osób poniżej 18 roku życia, wszystkie działania prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni,
- Jeżeli podejrzewamy, że sprawcą cyberprzemocy jest osoba poniżej 17 roku życia, działania w sprawie realizuje sąd rodzinny i nieletnich, właściwy ze względu na miejsce pobytu ewentualnego sprawcy cyberprzemocy i  tam należy złożyć informację,
- Jeżeli zgłosimy przestępstwo, a policja i prokuratura rozpoczną postępowanie, dziecko jako pokrzywdzony jest jednocześnie świadkiem przestępstwa i w związku z tym będzie przesłuchiwane,
- W polskim prawie istnieje obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

Najczęściej występujące formy cyberprzemocy:

1. Naruszenie dóbr osobistych, a w szczególności nazwiska lub pseudonimu i wizerunku oraz czci:

- naruszenie wizerunku polega na upublicznieniu wizerunku, nazwiska, pseudonimu osoby bez zgody, bez wiedzy lub wbrew woli ich właściciela poprzez:
• umieszczenie zdjęcia lub filmu przedstawiającego kogoś na stronie Internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym itp.,
• rozesłanie zdjęcia przedstawiającego kogoś lub filmiku z czyimś udziałem e-mailem, telefonem komórkowym.

- naruszenie czci – znieważenie, zniesławienie może odbyć się poprzez:
• umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia,
• przesyłanie drogą elektroniczną obrażających kogoś treści lub opinii,
• tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profilu w serwisach społecznościowych,
• rozsyłanie kompromitujących materiałów.

2. Włamania, kradzież tożsamości:

- włamania do miejsca w internecie strzeżonego hasłem  lub innym zabezpieczeniem, np.:
• konto e –mailowe,
• profil w serwisie społecznościowym,
• na bloga,
• inne miejsce strzeżone hasłem w celu uzyskania jakiś informacji,
wprowadzanie zmian typu: zmiana hasła, dokonanie zmian w treści czy w wyglądzie Strony/profilu, dodanie lub usunięcie zdjęć, niszczenie, uszkadzanie.

Włamania podlegają pod Kodeks Karny art. 267 i 268a. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o ściganie kieruje pokrzywdzony do Sądu Rejonowego wydział karny (właściwy dla miejsca popełnienia przestępstwa).

3. Groźby:
• Grożenie komuś  popełnieniem przestępstwa przez Internet,
• Grożenie w celu zmuszenia go do określonego działania w taki sposób , że groźba ta wzbudza obawę, że zostanie popełniona.

Groźby podlegają pod Kodeks Karny art.190 i 191.  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o ściganie kieruje pokrzywdzony do Prokuratury Rejonowej  (właściwa dla miejsca popełnienia przestępstwa).

4. Wulgaryzmy :
• nagminne używanie w Internecie, w  miejscach komunikacji wielu osób  (np. czat, forum) nieprzyzwoitych słów, zwrotów,
• umieszczenie w Internecie, w miejscu powszechnie dostępnym zdjęć i obrazków o treści nieprzyzwoitej czy obscenicznej.

Wulgarne wyrażanie się podlega pod Kodeks Wykroczeń art.141. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia kieruje pokrzywdzony do Komisariatu Policji  (właściwy dla miejsca popełnienia wykroczenia).

5. Nękanie:
• wielokrotne wysyłanie komuś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego niechcianych lub uprzykrzających  informacji, obrazów, linków itp., zwłaszcza gdy dokonuje się tego, korzystając z różnych form internetowej komunikacji naraz,
• bardzo częste wysyłanie komuś e-maili i informacji za pomocą komunikatorów, czatów, pomimo wyraźnej niezgody odbiorcy,
• wpisywanie bardzo dużej liczby niechcianych komentarzy pod zdjęciami czy wypowiedziami danej osoby w Internecie.

Nękanie podlega pod Kodeks Wykroczeń art.107.  Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia kieruje pokrzywdzony do Komisariatu Policji  (właściwy dla miejsca popełnienia wykroczenia).

                                                                                                     Danuta Łaska