tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

DOBRA PRAKTYKA

 


Dane placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz
Tel. 52-3228032, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymaganie ważne dla placówki:
Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń: Dorota Myszka

Tytuł działania/projektu w ramach wymagania:
Odżywianie i zaburzenia odżywiania
Cel działania:
Międzynarodowy raport z badań HBSC z 2012r na temat zaburzeń odżywiania oraz Badania Głównego Inspektora Sanitarnego z 2009r. na temat sposobu żywienia się i zadowolenia z własnego wyglądu wskazują, że rośnie odsetek uczniów z nadwagą- (co 4 11-latek ją ma), w Polsce odsetek jest wyższy niż w krajach europejskich o 16%, wysoki odsetek dzieci uważa się za grubych mimo że nie jest, niezadowolenie z własnego wyglądu obejmuje coraz młodsze roczniki. Analiza badań dotyczących sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży oraz dane dotyczące występowania zaburzeń odżywiania wskazują na nasilenie występowania problemu na przestrzeni ostatnich lat. Zagadnienie to pojawia się także podczas rozmów z pracownikami pedagogicznymi placówek współpracujących oraz potwierdzają je obserwacje uczniów ( nadwaga i otyłość są problemem powszechnym). Trudniej zauważyć problem zaburzeń odżywiania o typie anoreksji, bulimii lub kompulsywnego odżywiania, niemniej jest on żywy szczególnie wśród uczniów gimnazjum.
W wyniku tego stworzono projekt działań skierowany do uczniów mający na celu:
zapoznanie/ przypomnienie uczniom zasad zdrowego odżywiania zgodnie z piramidą żywienia
przybliżenie problematyki zaburzeń odżywiania: nadwaga i otyłość, anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie
dążenie do dokonywania przez uczniów świadomych wyborów żywieniowych
wskazywanie możliwych form pomocy dla osób z zaburzeniami odżywiania.
Rodzaj podjętego działania:
Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów na temat wizerunku własnego ciała i zaburzeń odżywiania, terapia anoreksji

Opis działania:
Zajęcia poświęcone wizerunkowi własnego ciała i zaburzeniom odżywiania poradnia realizuje od roku szkolnego 2011/12 W projekcie wzięły udział cztery szkoły.
Działanie było wyjątkowe/innowacyjne ponieważ:
dotyczyło udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w miejscu przebywania dziecka, czyli w szkole
podnosiło w sposób dostosowany do możliwości poznawczych poszczególnych odbiorców aktualne problemy społeczne uwarunkowane zmianami kulturowymi oraz promowaniem określonych wzorców wyglądu przez środki masowego przekazu,
wskazywało nie tylko na zagrożenia, ale również na szanse i możliwości unikania zagrożeń
zachęcało do zgłoszenia się po specjalistyczną pomoc

Efekty:
zajęciami w roku szkolnym 2012/2013 zostało objętych łącznie 347 uczniów, a w roku szkolnym 2013/2014 146 uczniów ( mniejsza liczba z uwagi na zmianę rejonu działania poradnia).
w ankietach ewaluacyjnych uczestnicy zajęć bardzo wysoko je ocenili, podkreślając atmosferę zajęć, przygotowanie osób prowadzących, atrakcyjność, udostępnione materiały
poradnia opracowała grant oświatowy „Wiem, co jem? - szkoła na widelcu"
systematycznie zgłaszają się do poradni rodzice z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia odżywiania ( najmłodsze dziecko w wieku 3 lat )

Rady i przestrogi:
Warunkiem koniecznym do realizacji wszelkich zamierzeń jest wykwalifikowana i dobrze zintegrowana kadra umiejąca się właściwie komunikować między sobą i partnerami projektu, który nie wymaga szczególnych nakładów finansowych. Praca prowadzona jest w oparciu o pracę własną uczniów, metodę warsztatową oraz mini wykład z wykorzystaniem środków ogólnie dostępnych: czasopism, książek, prezentacji multimedialnej, plansz itp. Sojusznikami w realizacji programu są nauczyciele wychowawcy i specjaliści szkolni podnoszący i zauważający wagę problemu. Sukces w realizacji programu powoduje wspólność oddziaływań specjalistów -nauczycieli-uczniów oraz wsparcie dyrektorów poradni i szkół w tych działaniach

Sposoby upowszechniania:
Oferta zajęć jest przekazywana pedagogom szkolnym podczas corocznych spotkań mających na celu zapoznanie z ofertą poradnia na dany rok szkolny. Zgodnie ze zgłaszanym przez nich zapotrzebowaniem program był realizowany podczas zajęć edukacyjnych/ lekcji wychowawczych na trenie szkół z rejonu działania poradni od roku szkolnego 2012/13. Poddawany jest ewaluacji i ocenie ze strony uczestników zajęć. Wysoka ocena przydatności zajęć i poziom zadowolenie klientów wskazuje na potrzebę jego realizacji w kolejnych latach. Poradnia upowszechniała swoje działania podczas konferencji miejskiej pt: „Kultura w terapii-terapia kulturze-profilaktyczny i terapeutyczny wymiar kultury", podczas której pracownik poradni miał wystąpienie na temat „Zmiany kulturowe i ich wpływ na sposób odżywiania"
Poradnia upowszechni swoje działania w okolicznościowym folderze wydanym z okazji jubileuszu 40-lecia, na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz podczas konferencji wojewódzkiej pt: „Wokół dziecka i rodziny- możliwości wsparcia" (filmik)

Informacje dostępne na stronie:
http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/profilaktyka
http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/wrzesien-2013/99-konferencja-oswiatowa