tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

DOBRA PRAKTYKA


Dane placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz
Tel. 52-3228032, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymaganie ważne dla placówki:
Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń: Hanna Łyszkiewicz-Krupa

Tytuł działania/projektu w ramach wymagania:
Wspieranie działań profilaktycznych w szkołach

Cel działania:
Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji

Rodzaj podjętego działania:
Cykl seminariów profilaktycznych dla nauczycieli i rodziców poszerzony o debaty z uczniami

Opis działania:
Poradnia podjęła w sposób systematyczny i celowy współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz profilaktyki. W roku szkolnym 2013/2014 dyrektor placówki zaprosił do realizacji tego działania przedstawicieli różnych instytucji: Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Straży Miejskiej, Policji, Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka", Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, Szkoły Podstawowej nr 66, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Wydziału Zdrowia, Świadczeń Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, a także radną z Komisji Edukacji i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Zespół spotkał się 6 razy i przyjął koncepcję organizacji cyklu seminariów profilaktycznych połączonych z pokazami filmowymi w kinie „Jeremi" i upowszechnianiem dobrych praktyk.
Pierwsze seminarium profilaktyczne pt: „(Nie) rzeczywisty świat, czyli... w świecie sieci naszych dzieci", zostało zorganizowane w październiku 2014 r i musiało zostać powtórzone z uwagi na szerokie zainteresowanie. Łącznie wzięło w nim udział 200 nauczycieli i rodziców. Zaproszeni prelegenci mówili o internetowej agresji uczniów wobec siebie i nauczycieli, odpowiedzialności karnej za cyberprzemoc. Pracownik poradni przybliżył zjawisko child-groomingu, czyli uwodzenia dzieci przez internet. Zaprezentowano film "Przytul mnie" poruszający problem samobójstwa nastolatki, której pozorowany gwałt umieszczono w cyberprzestrzeni. Po filmie przedstawiciel Straży Miejskiej poprowadził krótką debatę i głosowanie. W ramach dobrych praktyk przedstawiono program „Spotkajmy się w Realu", „Sztukę wyboru", „Debatę o fonoholizmie". Pracownik poradni omówił realizowane przez poradnię zajęcia w szkołach w ramach programu „Sieciaki w szkole" i „Sieciaki na wakacjach".
Program drugiego seminarium został nieco zmodyfikowany i poszerzony o wystąpienie przedstawiciela Fundacji Dzieci Niczyje, który omówił niebezpieczne treści w internecie i ich konteksty. Pracownik UKW przedstawił międzynarodowy program „TABBY". Uczestnicy seminarium otrzymali prezentacje prelegentów na CD, film o programie pt: „Sztuka wyboru", poradnik dla szkół w wersji elektronicznej „Jak reagować na cyberprzemoc?" ze wzorami dokumentów składanych do Sądu w związku z cyberprzemocą: zawiadomienia o czynie zabronionym, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, aktu oskarżenia oraz materiały Fundacji Dzieci Niczyje.
Obecnie przygotowywane są 2 kolejne seminaria poszerzone o debaty uczniowskie. Projekt pt:
„(Nie) rzeczywisty świat, czyli... na haju, ale czy do raju?" odbędzie się 26 i 27 marca 2015r. Pierwszego dnia przewidziano 2 debaty dla 200 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, drugiego dnia seminarium dla 100 nauczycieli i rodziców. W debatach uczniowskich na temat legalizacji narkotyków udział wezmą w panelu eksperckim zaproszeni goście: prokurator, lekarz, rodzic, policjant, rodzic oraz członkowie międzynarodowej wspólnoty dla narkomanów „Cenacolo". Debaty poprowadzi przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. W ramach seminarium dla rodziców i nauczycieli odbędzie się wystąpienie pt: "Społeczne aspekty narkomanii" oraz „ Jak rozmawiać z dziećmi o narkotykach w domu i w szkole?". Zostanie zaprezentowany film „D.I.L". W ramach dobrych praktyk narkomani z „Cenacolo" opowiedzą o wspólnocie założonej w 1982 r przez s. Elwirę Petrozzi, która funkcjonuje w 15 krajach i w której nie ma lekarzy, terapeutów, środków uśmierzających głód. Każdy narkoman otrzymuje tzw. Anioła Stróża, który jest z nim 24 h/dobę. Zostanie również omówiony Program „Fred goes net", „ Przystanek PaT" oraz „Punkty interwencji szkolnej"
Seminarium pt: „(Nie) rzeczywisty świat, czyli... nastolatek w objęciach seksbiznesu" odbędzie się 28 kwietnia 2015r. dla 260 nauczycieli, rodziców, przedstawicieli władz i instytucji samorządowych, uczelni. Weźmie w nim udział prof. Jacek Kurzępa –autor książki „Zagrożona niewinność" oraz koordynatorka programu „Falochron", aby dobre praktyki ze Śląska upowszechnić w naszym mieście. Dla uczestników seminarium zostanie zaprezentowany film „Świnki" o prostytucji chłopców, gdyż „Galerianki" są bardziej znane.
Tematyka kolejnych seminariów jest otwarta i jest opracowywana na bieżąco po analizie ankiet ewaluacyjnych.

Efekty:
-seminarium o cyberprzemocy z uwagi na szerokie zainteresowanie zostało powtórzone
-w ankietach ewaluacyjnych uczestnicy zajęć bardzo wysoko je ocenili (97% ankietowanych)
-uczestnicy uznali udostępnione im materiały za przydatne w pracy
-po seminarium pracownik poradni został poproszony o przeszkolenie nauczycieli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na temat programu „Sieciaki" z wykorzystaniem filmików „Owce w sieci"
-pedagodzy fordońskich szkół (zwłaszcza ZS nr 5 MS) opracowali projekt „FILAR-Filmowe Laboratorium Rodzica" polegające na cyklicznej psychopedagogizacji rodziców w oparciu o pokazy filmowe w kinie „Jeremi" mieszczące się w ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego. Na pierwszym spotkaniu poruszono temat mediów elektronicznych i zaprezentowano również film „Przytul mnie". Pogadankę przed filmem i rozmowę po filmie prowadziła pani policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Bydgoszczy

Rady i przestrogi:
Warto pozyskać jako współorganizatora działań Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta, który może częściowo dofinansować seminaria (zwłaszcza od strony honorariów dla prelegentów, materiałów, licencji na filmy) oraz szkołę, która udostępnia bezpłatnie bazę lokalową (np. salę kinową w ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego). Pozostali partnerzy pomagają w rozpropagowaniu przedsięwzięć (zamieszczają program działań na swoich stronach internetowych), pomagają w prowadzeniu debat, użyczają materiałów do rozpowszechnienia (film o programie „Sztuka wyboru"). Są również źródłem upowszechnianych praktyk (prezentują swoje działania w środowisku lokalnym). W ten sposób system działań profilaktycznych w mieście staje się bardziej znany i zintegrowany. Środki na realizację działań można pozyskać z grantów oświatowych (np. na „(Nie)rzeczywisty świat, czyli... na haju, ale czy do raju?" poszerzony o debatę z uczniami na temat legalizacji narkotyków) lub z działań zawartych w Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 (działanie 2.5.4.5). Warto zadbać, by zaproszenia dla przedstawicieli Rad Rodziców szkół były wysyłane z dużym wyprzedzeniem oraz informować pedagogów na osobiste maile.

Sposoby upowszechniania:
Poradnia upowszechniała swoje działania następująco:
- zamieściła informacje w prasie, telewizji (TVP Zbliżenia), na portalach internetowych
-informacje były przekazywane na naradach dla dyrektorów i w platformie informacyjnej Miasta „OPIUM"
-informacje były przekazywane na osobiste maile pedagogów szkolnych
-informacje były upowszechniane na stronach internetowych partnerów :MOEN, K-P CEN, Straży Miejskiej, ZS nr 5MS

Poradnia upowszechni swoje działania w okolicznościowym folderze wydanym z okazji jubileuszu 40-lecia i na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz publikacji podsumowującej cykl seminariów.

Informacje dostępne na stronie:
http://w.liceumxv.edu.pl/index.php?page=news&offset=17ki
http://www.radiopik.pl/2,21396,seminarium-bydgoskiej-str
http://www.strazmiejska.bydgoszcz.pl/index.php?view=events&id=436azy-miejskiej-nt-przeci
http://moen.edu.pl/category/aktualnosci/
http://cen.bydgoszcz.pl/
http://www.bydgoszczinaczej.pl/kalendarium/nie-rzeczywisty-swiat-czyli-w-swiecie-sieci-naszych-dzieci-seminarium-o-cyberprzemocy-w-kinie-jeremi/