tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

DOBRA PRAKTYKA

Dane placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz
Tel. (52) 322 80 32, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymaganie ważne dla placówki:
Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń: Marlena Redyk-Wyszyńska

Tytuł działania/projektu w ramach wymagania:
Razem przygotujmy się do szkoły - gotowość szkolna dzieci i rodziców

Cel działania:
Upowszechnienie wiedzy na temat gotowości szkolnej, instruktaż ćwiczeń stymulujących wszystkie sfery rozwojowe dziecka 6-letniego do stosowania w domu, pogłębienie więzi rodzinnych

Rodzaj podjętego działania:
Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców

Opis działania:
Warsztaty poświęcone gotowości szkolnej dla dzieci i rodziców poradnia realizuje od roku szkolnego 2009/2010 (w formie Bydgoskich Grantów Oświatowych) oraz zajęć prowadzonych na terenie poradni. W projekcie wzięło udział 11 przedszkoli publicznych, 6 przedszkoli niepublicznych i 2 szkoły podstawowe. Działanie było wyjątkowe/innowacyjne ponieważ:
- dotyczyło udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w miejscu przebywania dziecka, czyli w przedszkolu/szkole (warsztaty trwały 90 minut)
- udział w zajęciach brali jednocześnie dzieci i rodzice -na podkreślenie zasługuje fakt, że ćwiczenia były przygotowane nie tylko dla dzieci, ale rodzice także wykonywali ćwiczenia usprawniające te same funkcje psychomotoryczne co dzieci za pomocą ćwiczeń o zwiększonym stopniu trudności (np. ćwiczenia rozwijające sprawność grafomorotyczną rodzice wykonywali przeciwną ręką do dominującej, aby doświadczyć trudności, jakie mogą mieć ich dzieci, kiedy ręka nie jest w pełni gotowa do rysowania i pisania lub wykonywali je pod presją czasu, aby doświadczyć tego, co czuje dziecko, gdy pracuje wolniej niż inne dzieci)
- wiedza dotycząca dojrzałości szkolnej została przedstawiona rodzicom w różnych formach i metodach, poprzez ćwiczenia aktywizujące, komentarze do ćwiczeń, indywidualne konsultacje z prowadzącymi po zajęciach, pisemne propozycje ćwiczeń do wykonywania z dziećmi w domu, ulotkę dotyczącą zagadnień dojrzałości szkolnej, wykaz fachowej literatury. Od roku szkolnego 2010/2011 warsztaty zostały poszerzone o dodatkowy 45-minutowy wykład dla rodziców na temat gotowości szkolnej
-warsztaty kończyły się wspólną pracą plastyczną dzieci i rodziców, która była wywieszana w przedszkolu/szkole
- zajęcia odbywały się przez cały rok szkolny, a nie tylko na wiosnę podczas kampanii promujących obniżenie wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego prowadzonych przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Efekty:
-zajęciami w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 oraz w roku 2012 i 2013 zostało objętych łącznie 630 osób (rodziców i dzieci)
-w ankietach ewaluacyjnych uczestnicy zajęć bardzo wysoko je ocenili, podkreślając atmosferę zajęć, przygotowanie osób prowadzących, atrakcyjność pomocy dydaktycznych, udostępnione materiały
-rodzice poprzez wspólne wykonywanie ćwiczeń pogłębili więzi rodzinne ze swoimi dziećmi, zapoznali się z nową podstawą programową dotyczącą wiadomości i umiejętności, które powinno posiadać dziecko kończące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, poznali sposoby motywowania dzieci do pracy, usprawniania wszystkich sfer rozwojowych i relaksacji, zmniejszyli lęk przed posłaniem dzieci do szkoły
-dzieci utrwaliły umiejętności współpracy z rówieśnikami i rodzicami, usprawniły sfery rozwojowe
-nauczyciele zostali wyposażeni w Skalę Ryzyka Dysleksji dla 6-latków (poradnia brała udział w badaniach normalizacyjnych tego narzędzia)
- poradnia uruchomiła nowe zajęcia grupowe dla dzieci przygotowujące do spełniania obowiązku szkolnego pt. "Esy-floresy- warsztaty wspomagające naukę pisania" oraz "Myśli główka- zajęcia rozwijające procesy poznawcze dziecka"
- w roku szkolnym 2014/2015 uruchomiono zajęcia dla dzieci odroczonych od spełniania obowiązku szkolnego pt: „Zanim pójdę do szkoły"

Rady i przestrogi:
Środki na realizację można pozyskać, opracowując projekty grantów oświatowych. Ważny jest inspirujący dyrektor☺. W realizacji zajęć mogą pomóc wolontariusze (np. z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Przed realizacją działania warto osobiście skontaktować się z przedszkolami, by przedstawić proponowaną ofertę i omówić warunki jej realizacji (wysyłane maile czasem giną w natłoku korespondencji lub nie są przekazywane). Należy wybrać dogodny czas-rodzice chętniej przychodzą na zajęcia w ciągu całego roku niż na wiosnę, kiedy organizowanych jest wiele spotkań na temat dojrzałości szkolnej. Trzeba pamiętać, że przez wprowadzenie dodatkowego wykładu o gotowości szkolnej, pracownicy poradni spotkają się z rodzicami 2 razy, więc zmniejszy się o połowę liczba uczestników biorących udział w projekcie, jeśli dyrektor nie zwiększy zasobów kadrowych na ten cel (gdy poradnia prowadziła same warsztaty udział brało 180 osób rocznie, gdy poszerzyła je o wykład udział wzięło o połowę mniej)

Sposoby upowszechniania:
Poradnia upowszechniała swoje działania następująco:
- w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki zorganizowała stoisko i prowadziła zajęcia pt: „Dziecko 5-6-letnie u progu szkoły"- jest wymieniona jako partner Bydgoskiego Festiwalu Nauki
-podczas Dni Terapii Pedagogicznej na UKW prowadziła zajęcia ze studentami i dziećmi
z Przedszkola nr 58 na temat gotowości szkolnej
- drukowała plakaty dla przedszkoli i ulotki dla rodziców
-prezentowała zajęcia podczas konferencji wojewódzkiej pt: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: dziecku, rodzinie i szkole" (filmik) i w okolicznościowym folderze
- na stronie internetowej poradni były zamieszczane artykuły na temat gotowości szkolnej oraz udzielane porady na forum on-line
-poradnia prowadziła zajęcia otwarte dla studentów i nauczycieli zagranicznych (w roku szkolnym 2012/2013 w warsztatach wspomagających naukę pisania pt: „Esy-floresy" udział wzięli studenci i nauczyciel z Walezyjskiej Szkoły Wyższej w Sierre w Szwajcarii)
- wiedza dotycząca dojrzałości szkolnej jest także rozpowszechniana przez studentów odbywających praktykę w poradni w ramach zajęć z dziećmi odroczonymi od spełniania obowiązku szkolnego
-poradnia upowszechni swoje działania w okolicznościowym folderze wydanym z okazji jubileuszu 40-lecia, na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz podczas konferencji wojewódzkiej pt: „Wokół dziecka i rodziny- możliwości wsparcia" (filmik)

Informacje dostępne na stronie:
http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/edukacja

Zdjęcia

004

 

1

 

2

 

3

 

4