tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

DOBRA PRAKTYKA

Dane placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz
Tel. (52) 322 80 32, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymaganie ważne dla placówki
Promowana jest wartość edukacji

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń: Grażyna Ledzińska

Tytuł działania/projektu w ramach wymagania:
Poradniany System Wspierania Uczniów Zdolnych

Cel działania:
zapewnienie wszechstronnej opieki uczniom zdolnym, wspieranie ich rodziców i nauczycieli, kształtowanie kreatywności oraz twórczości myślenia, rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy oraz propagowanie wiedzy na temat identyfikacji i rozwijania uzdolnień, promowanie wartości uczenia się przez całe życie na szczeblu miejskim

Opis podjętego działania:
W ramach działań związanych z realizacją Projektu MEN „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" oraz ustanowienia roku 2011 Rokiem Odkrywania Talentów, w PPP nr 2 opracowano i wdrożono Poradniany System Wspierania Uczniów Zdolnych zawierający poszerzoną ofertę działań na rzecz ucznia zdolnego;
Powołano sekcję ds. uczniów zdolnych w ramach istniejącego zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi, w skład której wchodzą psycholodzy i pedagog. Sekcja jest zasilana okolicznościowo przez pracowników innych zespołów.
pracownicy placówki opracowali i wdrażają autorski program wspierający
rozwój uczniów zdolnych "Serce i rozum", który realizowany był w ramach zajęć warsztatowy w klasach V i VI na terenie bydgoskich szkół
uruchomiono szkolenia dla nauczycieli na temat kreatywności w pracy z uczniem
przeprowadzono treningi twórczości dla uczniów gimnazjów z całego miasta w ramach projektu „Poradnia rozwoju zdolności-warsztaty wsparcia psychologicznego", który zawiera się w miejskim programie wspierania ucznia zdolnego „Zdolni znad Brdy"
pracownicy brali czynny udział w konferencji „Janko Muzykant-i co dalej? dzieci uzdolnione artystycznie w szkole masowej"- (wystąpienie pracowników poradni na temat „Jak mierzyć i ważyć talent? oraz poprowadzenie warsztatu dla nauczycieli pt: „Kreatywny nauczyciel -twórczy uczeń")
opracowano projekt grantu oświatowego „Twórczy 5-6 latek idzie w świat"
przeprowadzono treningi twórczości dla uczniów gimnazjów rejonowych
systematycznie prowadzona jest diagnoza potencjału intelektualnego i twórczego oraz określanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych,
świadczona jest indywidualna pomoc dla uczniów zdolnych w pokonywaniu trudności i problemów(terapia psychologiczna, doradztwo),
pracownicy wydają opinie w sprawie zezwolenia na objęcie indywidualnym programem lub indywidualnym tokiem nauki,
udziela się wsparcia i pomocy rodzicom w formie porad indywidualnych
udziela się pomocy nauczycielom w ramach konsultacji indywidualnych,
systematycznie konstruowane są scenariusze zajęć, poszerzany jest warsztat pracy, uzupełniane są metody diagnostyczne
pracownicy biorą udział w konferencjach, szkoleniach poświęconych problematyce ucznia zdolnego
członkowie sekcji dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem
systematycznie śledzone są nowości wydawnicze i materiały poświęcone problematyce pracy z uczniem zdolnym.

Efekty:
Część działań realizowana jest we współpracy z innymi placówkami oświatowymi.
Wszystkie ewaluowane formy działań zyskały wysokie oceny odbiorców. Działanie są nowatorskie ze względu na ich kompleksowość, autorski charakter wielu realizowanych przedsięwzięć, a także ich cykliczność (np. Poradnia Rozwoju Zdolności-warsztaty wsparcia psychologicznego")

Rady i przestrogi:
Na realizację działań wykorzystywane są środki własne poradni, część działań realizowana jest w ramach grantów oświatowych innych placówek a także ze środków przeznaczonych przez Wydział Edukacji i Sportu na rzecz programu Zdolni znad Brdy. Warto zadbać o współpracę ze szkolnymi Liderami Zdolności oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz uczniów zdolnych.

Sposoby upowszechniania:
Poradni upowszechniała swoje działania podczas konferencji wojewódzkiej pt: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: dziecku, rodzinie i szkole" z okazji 35-lecia poradni (wystąpienie dyrektora). Oferta zajęć dla uczniów zdolnych została przedstawiona w dniu otwarcia nowej siedziby poradni w Fordonie 26.03.2013r. Na konferencji „Janko Muzykant-i co dalej? dzieci uzdolnione artystycznie w szkole masowej"- omówiono cały Poradniany System Wspierania. Informacje i materiały dot. poszczególnych działań udostępniane są pedagogom szkolnym, propaguje je również Pałac Młodzieży w Bydgoszczy. Na stronie internetowej poradni był zamieszczane artykuł na temat ucznia zdolnego. Informacje znajdują się również na tablicach informacyjnych na terenie Poradni.

Linki:
http://www.edu.bydgoszcz.pl/poradnia-rozwoju-zdolnosci-podsumowanie-spotkania-w100,1000,952.html
http://moen.edu.pl/wp-content/uploads/2014/12/Janko-dla-MOENU-1.pdf
http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/edukacja

img 00000952 01 001d

 

img 00000952 01 002d

 

img 00000952 01 003d

 

img 00000952 01 006d