tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

DOBRA PRAKTYKA

Dane placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz
Tel. (52) 322 80 32, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymaganie ważne dla placówki:
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń: Hanna Stachowiak

Tytuł działania/projektu w ramach wymagania:
Wspieranie szkół w realizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnością wzroku w szkołach ogólnodostępnych

Cel działania:
Upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku w szkołach ogólnodostępnych, łamanie stereotypów, przekraczanie barier mentalnych, rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz budowanie realistycznej samooceny i szacunku do innych osób.
Cele pośrednie dla:
dzieci bez dysfunkcji wzroku:
kształtowanie pozytywnej postawy wobec dzieci niewidomych i słabo widzących,
wzbudzanie postawy akceptacji wobec specyfiki i odmienności dzieci z dysfunkcją wzroku,
rozwijanie postawy opiekuńczości i zrozumienia dla osób chorych,
rozwijanie twórczości, wrażliwości, talentów,

dzieci z dysfunkcją wzroku:
rozwijanie talentów i samodzielności dzieci,
motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi,
wzbudzanie akceptacji wobec dzieci widzących,
umożliwienie przeżywania dzieciom przyjemnych uczuć takich jak satysfakcja, samozadowolenie.

Rodzaj podjętego działania:
Warsztaty dla uczniów pt: "Chodź i poznaj mój świat" na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących zakończone Międzyszkolnym Konkursem Integracji

Opis działania:
W roku 2008 w Ministerstwie Edukacji Narodowej zainicjowane zostały prace mające na celu przygotowanie nauczycieli oraz tworzenie w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych warunków do nauki dla dzieci przewlekle chorych oraz dzieci z niepełnosprawnościami.
Celem naszych warsztatów było zapoznanie uczniów szkół ogólnodostępnych z funkcjonowaniem osób niewidomych i słabo widzących poprzez poruszanie się w goglach, z białą laską i wykonywanie innych zadań z „wyłączeniem" wzroku. Poprzez taką formę zajęć uczestnicy doświadczali, co czuje osoba niewidoma i jak się wobec niej zachować, aby okazać niezbędną pomoc bez niepotrzebnego podkreślania jej niepełnosprawności. Warsztaty opracowano
w oparciu o publikacje Zespołu powołanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biurze Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania pod tytułem „One są wśród nas".

Warsztatami objęto łącznie 2222 uczniów w następujących formach:
„Chodź i poznaj mój świat"– cykl zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych zakończony Międzyszkolnym Konkursem Integracyji (rok szkolny 2010/2011-2 edycje dla 806 uczniów, rok 2013-520 uczniów)
„Chodź i poznaj mój świat"– cykl zajęć dla uczniów fordońskich gimnazjów na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących zakończony Międzyszkolnym Konkursem Integracji w ramach obchodów Światowego Dnia Osób Niewidomych (rok 2014-331 uczniów)
Obecnie poradnia otrzymała Bydgoski Grant Oświatowy na kolejną edycję:
„Chodź i poznaj mój świat..."- warsztaty edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej dotyczące funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących (rok 2015)
Dotychczas w projekcie udział wzięło 14 szkół podstawowych i 4 gimnazja.

Dzieci, nauczyciele i pedagodzy z zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych zajęciach. Wielu uczniów wzięło udział w konkursie plastycznym. Finały konkursu "Biała laska to moje oczy" odbyły się 3 razy i stały się spotkaniami integracyjnymi, podczas których dzieci niewidome z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy mogły przed rówieśnikami z innych szkół zaprezentować swoje talenty taneczne i wokalno-artystyczne. Dzieci widzące wraz z rodzicami i pedagogami mogli zwiedzić sale i pracownie, w których na co dzień uczą się dzieci niewidome. Przyznano atrakcyjne nagrody i wyróżnienia w postaci audiobooków i materiałów plastycznych.

Efekty:
Wyjątkowość działań polegała na udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w miejscu przebywania dziecka (szkołach), skierowaniu oferty do szerokiego grona odbiorców (2222 uczniów), prowadzeniu zajęć metodami aktywizującymi i z zastosowaniem ciekawych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Zakładane cele zostały zrealizowane. Młodzież była zainteresowana tematyką zajęć, większość z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach praktycznych, zadawała liczne pytania wykraczające często poza scenariusz warsztatów. Również pedagodzy szkolni, wychowawcy poszczególnych klas a także nauczyciele przedmiotów licznie wyrażali pozytywne opinie o przydatności takich zajęć z gimnazjalistami. Własne przekonanie oraz zebrane doświadczenia podczas spotkań z młodzieżą, rozmowy z pedagogami i nauczycielami gimnazjalistów utwierdzają nas, że ta forma zajęć jest niezwykle ważna w kształtowaniu wrażliwości nastolatków na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, pozwala doświadczyć ich problemów życia codziennego, poszerza kompetencje społeczne oraz spełnia rolę wychowawczą. Finał konkursu, w którym uczestniczyła młodzież z niepełnosprawnością wzroku był dla nich dużym przeżyciem, źródłem satysfakcji i radości. Niektórzy mieli szansę po raz pierwszy doświadczyć smaku zwycięstwa. Prace finalistów wyeksponowano na korytarzu poradni.

Rady i przestrogi:
Środki finansowe na działania pozyskano z Bydgoskich Grantów Oświatowych. Warto mieć za sojusznika ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku (gala finałowa), Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia Osób Niewidomych „Homer" przy Polskim Związku Niewidomych (udostępnienie ciekawych pomocy dydaktycznych) oraz wolontariuszy i studentów odbywających praktykę w poradni (pomoc w razie długotrwałego zwolnienia lekarskiego osoby prowadzącej zajęcia). W trzeciej edycji grantu z uwagi na nikłe zainteresowanie młodzieży pełnosprawnej zespołową formą konkursu plastycznego, nagrodzono i wyróżniono tylko prace gimnazjalistów niewidomych i słabo widzących z Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 1 i odstąpiono od niego w opracowaniu 4 edycji grantu.

Sposoby upowszechniania:
Poradnia upowszechniała swoje działania następująco:
-grant został przedstawiony przez jedną z autorek podczas ogólnopolskiej konferencji dla tyflopsychologów i tyflopedagogów we Wrocławiu w listopadzie 2010 r- uczestnicy dostrzegli możliwość upowszechnienia działań w wymiarze ogólnopolskim
-informacje były przekazywane na osobiste maile pedagogów szkolnych
-informacje były upowszechniane na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu pedagogów rejonu
-oferta została przedstawiona na uroczystym otwarciu nowej siedziby w Fordonie w dniu 26.03.2013r

Poradnia upowszechni swoje działania w okolicznościowym folderze wydanym z okazji jubileuszu 40-lecia, na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji i Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli

Informacje dostępne na stronie:
http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/edukacja

Zdjęcia

Laureaci konkursu plastycznego w 2013

skanuj0001

 

Laureaci konkursu plastycznego w 2014 roku

20141217 142559

 

20141217 142440

 

20141217 142517

 

20141217 142407