tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą na okres każdego 3 miesięcznego etapu pracy, ustala Harmonogram działań, który musi być spójny z Ogólnym Modelem funkcjonowania SCWEW jako wynikiem nowych rozwiązań wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W trosce o bezpośrednie wsparcie w rozwijaniu dostępności procesu nauczania – uczenia się na poziomie lokalnym bydgoski SCWEW przeprowadził w okresie X-XII.2022r. :
• 7 obserwacji wspierających, inaczej zwanych superwizjami koleżeńskimi. W ramach takich działań specjaliści SCWEW obserwują zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, przekazując uwagi i rekomendacje dotyczące procesu nauczania oraz innych trudności i zaburzeń w zakresie funkcjonowania i relacji, jakie występują w klasie/grupie zróżnicowanej.
• 16 konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Konsultacje to próby doboru jak najbardziej właściwych rozwiązań w zdiagnozowanych obszarach wsparcia, adekwatne do specyfiki funkcjonowania każdego dziecka i grupy zróżnicowanej
• 8 działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Poprzez wspólne analizowanie przyczyn trudności weryfikuje się skuteczność podjętych działań. Przykładowe szkolenia VI etapu: Afazja dziecięca i mutyzm- diagnoza i terapia w aspekcie pedagogicznym; Dziecko z autyzmem w klasie zróżnicowanej; Nawigator osobowości.
• 16 zajęć modelowych w tym lekcji otwartych na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
• 3 konsultacje jako wsparcie dla dyrektorów 8 placówek uczestniczących w projekcie oraz dla koordynatorów ds. edukacji włączającej
• 16 konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i uczniów. Konsultacje odbywały się cyklicznie wg ustalonego plany pracy lekarza psychiatry i psychologa
• 2 szkolenia w ramach Sieci współpracy, która umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w aspekcie poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami
• Instruktaże dotyczące prawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu i pomocy dydaktycznych, możliwości technicznych i wykorzystania. W opracowanym w listopadzie 2022r. Zestawieniu sprzętu dostępnego w Wypożyczalni SCWEW zaksięgowanych jest 234 pozycji różnorodnych pomocy dydaktycznych.

W ramach działalności bydgoskiego SCWEW nawiązano współpracę wiodącymi bibliotekami w Bydgoszczy. W specjalnie opracowanych tematycznie bibliografiach udostępniane są materiały związane z Edukacją włączającą.
• Materiały dostępne w Bibliotece Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
- edukacja włączająca - Bibliografia
• Zestawienia bibliograficzne w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
- Autyzm; Biblioterapia; Edukacja włączająca; Integracja sensoryczna; Język polski jako obcy; Niepełnosprawność, Prawa dziecka

Istotną formą w działaniach Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą jest dbałość o rozpowszechnianie idei Edukacji włączającej. Bydgoski SCWEW kontynuował rozpoczętą 8 czerwca 2022r. Kampanię społeczną polegającą na zwiększeniu świadomości i wiedzy w środowisku lokalnym. W ramach tejże kampanii promującej Edukację włączającą zorganizowano Miejski event rekreacyjno – sportowy „Szkoła równych szans, dla wszystkich”, w którym wzięło udział 13 bydgoskich placówek oświatowych. Były to 2 reprezentacje Przedszkoli, 5 Szkół Podstawowych, 3 Ośrodki Szkolno – Wychowawcze i 3 Szkoły Ponadpodstawowe. Razem w trakcie imprezy uczestniczyło ok. 200 osób.
• Powyższa impreza poprzedzona została wizytą w Radio Eska i wywiadami emitowanymi w tejże rozgłośni; stacja ta dała także swój patronat dla tego przedsięwzięcia
• Wydrukowano plakaty i ulotki przybliżające działalność SCWEW i ideę samej edukacji włączającej
• Zaprojektowano i zakupiono banery, które umieszczono w widocznych miejscach na ogrodzeniach wszystkich zaangażowanych szkół
• Zakupiono koszulki i czapeczki z logo SCWEW Bydgoszcz dla uczestników powyższego eventu.
• Zakupiono rolapy, które wykorzystywane są we wszystkich przedsięwzięciach SCWEW
• Zakupiono długopisy z logo SCWEW, które wykorzystywane są w kampanii społecznej
• Rozpowszechniana w trakcie eventu idea edukacji włączającej ukazała się w Oficjalnym Serwisie Bydgoszczy, TVP3 Bydgoszcz, Radio PiK, w prasie bydgoskiej „Express Bydgoski” i czasopiśmie nauczycielskim UczMy
• Na bazie zdjęć z eventu powstał film promujący ideę Edukacji włączającej, który można zobaczyć na stronie www.sosw3.bydgoszcz.pl
Od listopada br. Kampania społeczna na rzecz Edukacji włączającej przybrała na sile, rozprzestrzeniając się na całe miasto.
• Lider SCWEW został zaproszony do redakcji TVP3 Bydgoszcz, w której udzielił wywiadu dotyczącego praktycznej działalności SCWEW w Bydgoszczy, który został wyemitowany w tzw. „Rozmowie dnia” 21.11.2022r.
• Opracowane i zamówione zostały spoty reklamujące działalność SCWEW w Bydgoszczy i zapraszające do współpracy, które pojawiają się od listopada br. 3 razy dziennie w Radio ESKA
• Zamówiono bilboard, który stoi na jednej z głównych ulic Bydgoszczy z charakterystycznym logo SCWEW (XII.2022-I.2023)
• Zaprojektowano reklamy w postaci oklejenia autobusów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz plakaty umieszczone wewnątrz pojazdów (XII.2022-I.2023)
• Zamówiono kolejne koszulki z logo SCWEW, długopisy, plakaty i ulotki, które posłużą do uatrakcyjniania przedsięwzięć związanych z realizacją kampanii społecznej na rzecz Edukacji włączającej
Obszerna dokumentacja zdjęciowa, tekstowa i dźwiękowa znajduje się na stronie www.sosw3.bydgoszcz.pl w zakładce „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą – SCWEW”

Eksperci SCWEW uczestniczyli także w trakcie VI etapu działalności SCWEW w Bydgoszczy w ważnych społecznie wydarzeniach w wymiarze miejskim i ogólnopolskim, w których propagowali i promowali bydgoski SCWEW i samą Edukację włączającą.
• W ramach imprezy 50-lecie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy – 20 października 2022r.
Zaproszeni goście obdarowani zostali specjalnie zaprojektowanymi i zakupionymi kalendarzami na 2023r. z logo i informacjami na temat bydgoskiego SCWEW; kalendarze trafiły także do wielu instytucji miasta Bydgoszczy – np. Urząd Miasta, Rada Miasta, Kuj. – Pom. Kuratorium Oświaty, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, bydgoskie szkoły i przedszkola ogólnodostępne
• W ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości”, w auli Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy 21.11.2022r.
W trakcie części praktycznej Konferencji, dwie nasze ekspertki poprowadziły warsztaty pad nazwą: Praca z grupą zróżnicowaną - studia przypadków.

Krzysztof Nowaczyk