tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Już od ponad pół roku SCWEW zajmuje się udzielaniem wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry, zapewnienia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, możliwości pełnego rozwoju na każdym etapie kształcenia.
Zespół ekspertów i specjalistów SCWEW wykorzystuje w pracy terapeutycznej zanalizowane diagnozy oczekiwań poszczególnych placówek biorących udział w projekcie, a także wspiera bieżące przypadki i zaistniałe potrzeby, często wymagające nagłej pomocy. Comiesięczny harmonogram działalności zawiera cały zakres zaplanowanych wydarzeń w postaci:
• Rady szkoleniowe w placówkach objętych projektem
• Zajęcia modelowe
• Bezpośrednie wsparcie specjalistyczne dla dzieci, uczniów i rodziców
• Konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców
• Obserwacje i superwizje
• Szkolenia dla nauczycieli
• Sieć współpracy i samokształcenia
• Systematyczne doposażanie i wypożyczanie specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych
Zdecydowanie największym jednak zadaniem do realizacji przez SCWEW w Bydgoszczy, w obecnie realizowanym etapie działalności było zorganizowanie 19 marca br. ogólnopolskiej konferencji dotyczącej wdrażania edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych „Szkoła równych szans, dla wszystkich”.
W pierwszej części Konferencji, prelegenci przybliżyli tematykę edukacji włączającej zarówno w aspekcie lokalnym, jak i ogólnopolskim.
W drugiej części dowiedzieliśmy się jak nowy model edukacji kształtuje się na Litwie oraz wzięliśmy udział w debacie, w której o swoich doświadczeniach z edukacją włączającą opowiedzieli: dyrektor szkoły, nauczyciel i rodzic.
Wreszcie w III części zagłębiliśmy się w zasobach i możliwościach szkoły ogólnodostępnej dla uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : autyzm, zaburzenia depresyjne i z dysfunkcją wzroku.
O ogromnym zainteresowaniu i atrakcyjności Konferencji niech świadczy fakt pełnej, 50 osobowej sali konferencyjnej KPSW w Bydgoszczy oraz średnio ok. 180 gości on-line.

Natomiast 8 czerwca 2022 planujemy w ramach Kampanii Społecznej zorganizowanie dużej imprezy plenerowej: Miejski event rekreacyjno – sportowy w ramach edukacji włączającej „Gorillas 2022” z udziałem ponad 10 bydgoskich placówek oświatowych. Celem przedsięwzięcia jest nagłośnienie i rozpropagowanie idei edukacji włączającej w Bydgoszczy, a szczególnie w bydgoskich szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Wartością dodaną, a zarazem innowacją będzie zintegrowanie w jednej imprezie placówek masowych i specjalnych – oprócz placówek ogólnodostępnych:
Przedszkole nr 11,
Przedszkole nr 20,
Szkoła Podstawowa nr 10,
Szkoła Podstawowa nr 27,
Szkoła Podstawowa nr 66,
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Chemicznych,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Drzewnych,
VII Liceum Ogólnokształcące
uczestniczyć będą także :
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną
Kuj – Pom Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
Kuj – Pom Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy
Zespół Szkół nr 31 w Bydgoszczy
Event odbędzie się na terenie SOSW nr 3 i SP nr 10, na 10 specjalnie przygotowanych stanowiskach, gdzie oprócz walorów sprawnościowych, trzeba będzie jeszcze sprostać zadaniom z wyłączeniem zmysłu wzroku i słuchu. Ponadto konkurencje zakładają także jednoczesny, zunifikowany udział uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z uczniami w normie intelektualnej. Zakładamy udział ponad 100 uczestników, którzy będą rywalizować i odnosić sukcesy w konfrontacji zespołowej, w każdym z 10 przygotowanych zadań. Natomiast część uczniów szkół średnich podejmie się roli wolontariusza na evencie.
Informacją o wydarzeniu obejmiemy UM Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty, Radę Osiedla, instytucje partnerskie (MOEN, PPP 1, PPP 2), Prasę, Radio i Telewizję.

Krzysztof Nowaczyk
SCWEW Bydgoszcz
Bydgoszcz, 25.04.2022 r.