tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Co warto brać pod uwagę przy wyborze drogi zawodowej?

Praca zawodowa odgrywa w życiu człowieka ogromną rolę, z tego więc względu niezmiernie ważne jest, żeby odpowiadała ona zdolnościom i zainteresowaniom danej jednostki. Praca zgodna z preferencjami i możliwościami przynosi człowiekowi radość i satysfakcję, pozwala czuć się kimś ważnym i wartościowym. Daje również szansę na realizację swoich potrzeb, pozwala łatwiej znosić niepowodzenia i trudności, przetrwać momenty frustracji. Dlatego ważne jest, żeby wybór odpowiedniej drogi kształcenia był decyzją przemyślaną.
Niestety bardzo często tak się nie dzieje. Zdarza się niejednokrotnie, że wybór zawodu bywa pochopny, nie poprzedzony głębszą refleksją. Często wiedzę o zawodach czerpiemy z seriali, filmów, obserwując znane nam osoby. Jednakże wiedza zdobyta w taki sposób bywa fragmentaryczna. Są to nasze wyobrażenia, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistości. Młodzi ludzie często bagatelizują wagę podjętych decyzji związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia. Perspektywa pracy wydaje im się odległa, dlatego może nie widzą potrzeby głębszego zastanawiania się nad tym tu i teraz. Często sami nie wiedzą co chcieliby robić, jak miałaby wyglądać ich zawodowa droga. Profesjonalna porada okazałaby się w takiej sytuacji bezcenna. Nie chodzi tu o wywieranie wpływu na młodą osobę, lecz o pomoc w samookreśleniu siebie, uzmysłowieniu sobie własnych ograniczeń i możliwości. Faktem jest, że wybór zawodu powinien być zgodny z zainteresowaniami, ale i realny. Nie każdy z nas ma potencjał na stanie się wielkim artystą, czy wybitnym inżynierem, ale każdy z nas ma "coś", co mógłby rozwijać i w czym mógłby być dobry. Istotą jest odkrycie tego, a pomóc w tym może doradca zawodowy.
Możliwości intelektualne, uzdolnienia, zainteresowania, temperament oraz preferencje powinny być wzięte pod uwagę przy wyborze drogi kształcenia zawodowego. Osoba marząca o zawodzie architekta, ale nie posiadająca wyobraźni przestrzennej, ani talentu plastycznego nie sprawdzi się w tej roli. Co z tego, ze zawód ten wydaje jej się atrakcyjny, jeśli brak jej możliwości i zdolności koniecznych do jego wykonywania.
Często rodzice, osoby znaczące z otoczenia młodego człowieka starają się wywrzeć na niego wpływ przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Starają się go przekonać do określonego zawodu snując wizję o przyszłym życiu pełnym prestiżu i pieniędzy. Co z tego jeśli młody człowiek się do tego zupełnie nie nadaje, kiedy ma zupełnie odmienny pomysł na życie? Nie każdy z nas ma te same marzenia, nie każdy z nas przecież może i chce być lekarzem, czy prawnikiem i powinniśmy o tym pamiętać. Nie tylko prawa rynku, zapotrzebowanie na specjalistów danej dziedziny, ale również nasze preferencje powinny decydować o drodze dalszego kształcenia. Banalne jest stwierdzenie, że ludzie są różni, ale tak właśnie jest i przy wyborze zawodu powinniśmy mieć to na uwadze. Różnice temperamentu sprawiają, że jedni lubią żyć spokojnie, podążać utartymi ścieżkami, bezpieczeństwo odnajdując w rutynie. Inni, wręcz przeciwnie, ciągle za czymś gonią, biegną, żądni nowych wrażeń, ciekawi świata, nie potrafią ustać w miejscu. Ktoś o żywiołowym usposobieniu nie znalazłby satysfakcji w pracy wymagającej skrupulatności i rutyny, czując się takimi warunkami ograniczony i skrępowany. Dlatego więc i ten aspekt powinien być uwzględniony przy planowaniu kariery zawodowej.
Wizyta w poradni i fachowa pomoc pedagoga oraz psychologa pomogą młodej osobie odpowiedzieć na pytanie-co chciałbym robić w życiu i co mógłbym robić dobrze. Nieprawdą jest, że każdy z nas może być Einsteinem, ale prawdą jest, że każdy z nas może wybrać zawód, w którym będzie dobry i spełniony.
Agnieszka Przybysz