tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, jako koordynator działania 3.5.4. Pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów poprzez mediacje z Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030, informuje, że od 18 stycznia do 5 czerwca 2024 r. będą prowadzone dla bydgoskich placówek oświatowych dyżury zewnętrznych mediatorów, którzy zostali przeszkoleni do prowadzenia mediacji w sytuacjach konfliktowych na linii uczeń – uczeń, ale również pomiędzy uczniem i nauczycielem, nauczycielami, dyrekcją, rodzicami czy innymi pracownikami placówki oświaty.

Mediacje odbywać się będą w Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej, mieszczącym się w Zespole Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11 w Bydgoszczy.

Wolę przystąpienia do mediacji należy zgłosić telefonicznie wskazując wybrany termin mediacji.

Zapraszamy do kontaktu:
- z koordynatorem Centrum - Anną Wiśniewską tel. 52 372 21 70 (prosić bibliotekę),
- z koordynatorem Poradni - Anną Marzec tel. 885 904 890.

Harmonogram dyżurów
Plakat