tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

REŻIM SANITARNY OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ NR 2 W BYDGOSZCZY
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Poradnia przyjmuje klientów tylko wcześniej umówionych.
2. Wszystkie osoby wchodzące na teren poradni informują przy wejściu pracownika poradni o celu wizyty oraz postępują zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Wszystkie osoby obowiązuje stosowanie środków ochronnych tj: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, brak objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz zachowanie dystansu społecznego (min. 1, 5 m)
3. Z obowiązku noszenia maseczki/przyłbicy zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa
4. Dziecko przychodzi na badanie/terapię z 1 osobą towarzyszącą.
5. Na diagnozę przyjmowane są tylko dzieci zdrowe – rodzic podpisuje oświadczenie przy stanowisku do dezynfekcji, że dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych, w miejscu zamieszkania dziecka nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną lub izolacją. W dniu badania/terapii dzieciom za zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz innym klientom, a także pracownikom poradni wykonywany jest pomiar temperatury.
6. Dzieci starsze i dorośli w miarę możliwości proszeni są o przynoszenie własnych długopisów i ołówka potrzebnego podczas diagnozy .
7. Specjalista może poprosić rodziców/opiekunów prawnych o pozostawienie dziecka w poradni i jego odbiór w porze ustalonej z diagnostą/terapeutą lub czekanie na korytarzu z zachowaniem właściwego dystansu społecznego (min.1,5 od siebie)
8. Dzieci realizujące zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne we wskazanym gabinecie i inni klienci poradni korzystają z toalet wyłącznie na tej samej kondygnacji.
9. Toalety, klamki, wyłączniki światła, stoły i krzesła w pomieszczeniach wspólnych dezynfekowane są co najmniej 2 razy dziennie.
10. Na terenie poradni obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie/dezynfekcja rąk według zamieszczonych instrukcji, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. W sekretariacie przed ladą przebywać może 1 osoba.
12. Po każdym kliencie obsługiwanym przez sekretariat odkażane są osłony antywirusowe i lada.

Hanna Łyszkiewicz-Krupa