tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 2 Bydgoszczy
zaprasza na TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

Trening Pewności Siebie to   metoda   opracowana   przez Stowarzyszenie Bliżej Dziecka. Jest to metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników (formą przemocy może być również odrzucenie przez grupę rówieśniczą).
Trening składa się z dwóch bloków:

 • zajęcia dla dzieci
 • zajęcia dla rodziców

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami
 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów
 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości
 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych
 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości
 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:

 • pomagają zrozumieć potrzeby dziecka poszkodowanego przez rówieśników
 • uczą prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji, gdy rówieśnicy mu dokuczają
 • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole
 • wskazują, na co zwrócić uwagę w wychowywaniu dziecka
 • dają możliwość wymiany z innymi rodzicami.

Trening prowadzą psycholog i pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 Bydgoszczy.

Miejsce i czas treningu: trening odbędzie się w okresie ferii zimowych (szczegółowy termin zostanie podany w styczniu).

Zajęcia dla dzieci / młodzieży trwają 2 kolejne dni (2 spotkania po 5h), od godzin porannych.

Warsztaty dla rodziców to 1 spotkanie trwające około 3 godzin. Spotkanie dla rodziców odbędzie się po południu.

Grupa docelowa: dzieci z klas 4-8 SP, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników (w tym odrzucenia).

Rodzice dzieci uczestniczących w treningu, biorą następne udział w warsztacie dla nich.

Zgłoszenia dokonuje rodzic telefonicznie pod numerem: 52 322 80 32 (prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu, adresu e-mail, danych dziecka) . Przed zapisem dziecka, prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze opisem oferty, gdyż ostateczna kwalifikacja do zajęć wymaga by dziecko spełniało kryteria grupy docelowej (dzieci z klas 4-8 SP, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników- w tym odrzucenia). Po zebraniu grupy skontaktujemy się z zainteresowanym rodzicem, by uzgodnić szczegóły.