tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zaprasza dzieci z I i II klasy Szkoły Podstawowej na cykliczne zajęcia "Trening pamięci i koncentracji uwagi".
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
z deficytem uwagi (ADHD).
Prowadzące zajęcia: Karolina Grzegórska - psycholog, Magdalena Pielach - pedagog.
Zajęcia rozpoczną się w październiku i będą odbywać się dwa razy w miesiącu,
w poniedziałki o godzinie 14.00.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu (52) 322 80 32.

Na spotkanie organizacyjne prowadzące zaproszą rodziców dzieci telefonicznie, po utworzeniu się grupy.