tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Źródło: BBO_etap zgłaszania projektów do 30.06.2024

Trwa kolejna, 12. edycja programu Bydgoski Budżet Obywatelski. To doskonała okazja dla mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy, aby wziąć sprawy w swoje ręce i zadecydować o tym, na co zostanie przeznaczone 16 mln złotych.

BBO plakatBydgoszczanie i bydgoszczanki chcą mieć wpływ na miasto i chętnie dzielą się kreatywnymi pomysłami – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Cieszę się, że wprowadzając Bydgoski Budżet Obywatelski 12 lat temu daliśmy im do tego narzędzia. Efekty widać na każdym osiedlu. Zaczynaliśmy od prostych projektów jak place zabaw, czy plenerowe siłownie. Teraz realizujemy szereg innych zadań w tym także zadania o charakterze ponadosiedlowym, np. nowe drogi rowerowe czy rewitalizację terenów nad Kanałem Bydgoskim, a także przyciągające tysiące uczestników imprezy plenerowe. Siłą tych projektów jest to, że pochodzą od mieszkańców. Zachęcam do podzielenia się kolejnymi pomysłami. Te, które zdobędą największe wsparcie w trakcie głosowania będziemy konsekwentnie realizować.

Nowy regulamin zgodnie z głosem w konsultacjach
Każdą edycję poprzedzają konsultacje dotyczące regulaminu programu. W tym roku pytaliśmy mieszkańców m.in. o sposoby głosowania, realizację zadań na terenach niebędących własnością miasta, czy zmniejszenie liczby kategorii. Po przeanalizowaniu uwag mieszkańców, wspólnie z Radą ds. Partycypacji Społecznej, zdecydowaliśmy o zastąpieniu infolinii telefonicznej stacjonarnymi punktami do głosowania. W kolejnym roku możliwe będzie także zgłoszenie projektu na terenach niebędących własnością miasta. Nie zmieniliśmy poszczególnych kategorii projektów - do dyspozycji bydgoszczan pozostanie zgłaszanie projektów w kategorii ponadosiedlowej, osiedlowej, społecznej czy mikroprojektów osiedlowych.

Jak mogę zgłosić projekt?
Wystarczy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy, znajdziesz go na stronie:
https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/467124?newtest=Y&lang=pl
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Projekty można zgłaszać od 24 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca włącznie. Podczas wypełniania formularza wystarczy wskazać kategorię projektu, uzupełnić jego nazwę, lokalizację, szacunkowy koszt oraz opis. Pamiętaj! Wskazanie konkretnej lokalizacji inwestycji jest bardzo ważne, szczególnie w czasie weryfikacji. Cały proces będzie przebiegał sprawniej, jeśli podasz konkretne miejsce, np. numer działki/obrębu (można to sprawdzić na: https://www.bdgbo.pl/p/poszczegolne-osiedla-z-okregami.html) lub numer pobliskiego budynku czy miejsca. Jeśli nie posiadasz takich danych, wystarczy podanie innego punktu orientacyjnego lub dołączenie zdjęcia z zaznaczonym konkretnym fragmentem, np. zrzutu ekranu z mapy.

Kto może zgłosić projekt?
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bydgoszczy: nie musisz być zameldowany na terenie miasta, wystarczy, że tu mieszkasz. Nie ma także ograniczeń wiekowych, jednak należy pamiętać, że osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.
Jakie projekty można zgłaszać?
W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji jest blisko 16 mln zł. Projekty dzielą się na cztery kategorie:
- Osiedlowe: Projekty dla 29 osiedli, wartość jednego projektu nie może przekroczyć środków przeznaczonych na dane osiedle, które dostępne są na: https://drive.google.com/file/d/1TYyFtoXpINoO2ljAUkR_sA47prTiwNdQ/view
W kategorii projektów osiedlowych do wydania jest łącznie 13,7 mln zł.
- Ponadosiedlowe: Projekty o wartości do 1,54 mln zł. Do każdego takiego projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli.
- Społeczne: Projekty nieinwestycyjne, do 38,6 tys. zł każdy.
- Mikroprojekty osiedlowe: Projekty do 10 tys. zł każdy.

Pamiętaj, że podczas zgłaszaniu projektu społecznego lub mikroprojektu osiedlowego o charakterze społecznym należy wskazać: charakterystykę projektu z uwzględnieniem jego nazwy, rodzaju i celu, określenie miejsca i ram czasowych projektu, określenie planowanych rezultatów projektu z uwzględnieniem np. liczby osób korzystających z projektu, liczby godzin/wydarzeń, budżetu projektu (zawierającego szacunkowe koszty z podziałem na kategorie tych kosztów np. koszty osobowe, rzeczowe) - informacje, w formie załącznika, można dołączyć na etapie składania projektu lub w terminie 7 dni od tego momentu przesłać na adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wzór formularza dostępny jest na:
https://docs.google.com/document/d/1nvpXh_3q5mB21-qaFmZafIHIS1DfbP4k/edit

Łącznie, każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 12 projektów: 3 osiedlowe, 3 ponadosiedlowe, 3 społeczne i 3 mikroprojekty osiedlowe.

BBO w liczbach:
Podczas wszystkich edycji programu udało nam się zrealizować łącznie ponad 600 zadań, zdecydowana większość to zadania inwestycyjne, jednak dzięki możliwości realizacji zadań nie inwestycyjnych mieszkańcy skorzystali już z 100 wydarzeń – m.in. koncertów, warsztatów, animacji dla dzieci, spacerów z przewodnikiem itp.
W 2023 roku, podczas etapu zgłaszania projektów, mieszkańcy podzielili się pomysłami na ponad 800 zadań – zarówno inwestycji, jak i działań „miękkich”. Zaangażowanie mieszkańców przełożyło się także na etap glosowania podczas którego oddano ponad 30 proc. więcej głosów względem roku poprzedniego, co przełożyło się na blisko 100 000 głosów.

Dlaczego warto?
Budżet obywatelski to Twoja szansa na realne zmiany, to sposób na aktywne włączenie się w rozwój swojej okolicy. Masz wpływ na to, jak będą wyglądać Twoje najbliższe otoczenie i jakie inicjatywy będą realizowane.

Pomoc i wsparcie
W każdej chwili możesz liczyć na pomoc. Napisz na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skorzystaj z numeru telefonu 52 585 8962, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Kalendarium BBO w 2024 roku
- Zgłaszanie projektów przez mieszkańców: od 24 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca;
- Weryfikacja przez Zespół ds. weryfikacji: do 30 października;
- Dyżury konsultacyjne, warsztaty pisania wniosków: do 30 czerwca;
- Weryfikacja obywatelska: do 15 września;
- Głosowanie mieszkańców: od 4 listopada od godz. 12.00 do 30 listopada;
- Ogłoszenie listy projektów do realizacji: 31 grudnia 2024 r.

Do pobrania:
regulamin programu Bydgoski Budżet Obywatelski:
https://drive.google.com/file/d/16M23iB7xqd9tPDJ4x3X1q8urzxP7BKjP/view

Warto wiedzieć:
Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpieczy w 2025 roku blisko 16 mln zł.